Nu leverer vi hele Danmark som 3D-model på baggrund af de landsdækkende skråfotos. Er detaljeringsgraden ikke tilstrækkelig, supplerer vi 3D-modellen med aktuelle data fra fly eller drone.

Demo: Slotsholmen

Byg din 3D-visualisering af f.eks. byggeprojekter med et målfast og tekstureret 3D-mesh – eller brug 3D-modellen som en virkelighedstro baggrund til BIM-modeller ved f.eks. borgermøder.

Vi leverer også 3D-modeller i en udgave, som enkelt vises i en webbrowser, så kunder, samarbejdspartnere eller borgere på egen hånd kan studere projekter nærmere.

Se mere her kortomatic.com/3d