Danmark i 3D

 • 3D-modeller fra SDFEs skråfotos
 • Visning i browser med muligheder for andre modeller, tilpasninger etc.
 • Hurtig levering

Ortofoto

 • Dag-til-dag levering
 • 1 cm opløsning (GSD) med drone
 • 3 cm opløsning (GSD) med fly

Højdemodeller

 • DSM, DTM
 • Højdekurver
 • Volumenberegninger

Skråfotos

 • Fra drone eller fly
 • Visualisering af optagelokation på kort

Punktskyer

 • Detaljerede punktskyer fra fotogrammetri
 • Opmåling og beregning af volumen i browser
 • LAS-filer og Potree-viewer (WebGL)

NYE MULIGHEDER INDENFOR

kortlægning med droner og fly

Ved at flyve lavere, bruge bedre kameraer og kraftige computere – kan vi med kort varsel (samme dag) levere nye kortprodukter til attraktive priser.

Nysgerrig – så kontakt os i dag: