3D-modeller fra hele Danmark

Kortomatic har udviklet software der tager de offentligt tilgængelige skråfotos og bygger 3D-modeller af Danmark.

Dataindsamlingen har således fundet sted (sker i ulige år 2017, 2019 og 2021) og udgiften til denne skal derfor ikke afholdes.

Vi aftaler en polygon som ønskes rekonstrueret og vi starter den fotogrammetriske beregning af en 3D-model, inklusiv teksturering.

Vi leverer udover 3D-modellen en samlet pakke af 3D-formater (inkl. en version der kan integreres på hjemmesider) som kan bruges i de forskellige stadier af et byggeprojekt eller byudviklingsproces.

Vi vil løbende opdatere med en række eksempler:

Slotsholmen, København.